UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej

19 kwietnia 2016 r. w Warszawie


Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK przy pomocy Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie organizuje wiosenny egzamin dla Przodowników i kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej.

Egzamin odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 o godzinie 16.00 w siedzibie Zarządu Głównego PTTK przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie (sala nr 3 na I piętrze).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie wypełnionego wniosku o przyznanie/ rozszerzenie uprawnień PTP (wnioski do pobrania na stronie internetowej Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK TUTAJ potwierdzonego przez macierzystą OKTP (Oddział PTTK) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2016 r. na adres:
Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK - Biuro ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

Osoby przystępujące do egzaminu winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć dodatkowo zdjęcie do legitymacji PTP oraz zaświadczenie wydane przez macierzysty Oddział o ukończeniu szkolenia podstawowego.

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.