UWAGA!

Egzamin na Przodownika Turystyki Pieszej PTTK w Toruniu


Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej PTTK woj. Kujawsko-Pomorskiego informuje że organizuje egzaminy eksternistyczne dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej III stopnia oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich.

Egzamin odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2016 r. o godz. 15:30 w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41.

Wnioski na egzamin należy złożyć w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu do dnia 5 marca 2016 r.

                    Przewodniczący WKTP
                   woj. Kujawsko-Pomorskiego
                   Tadeusz Perlik


Informacja dla kandydatów
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK wypełnionego wniosku o przyznanie/rozszerzenie uprawnień PTP (wnioski do pobrania na stronie internetowej Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w zakładce >PTP<) potwierdzonego przez macierzystą OKTP / Oddział PTTK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2016 r. Osoby przystępujące do egzaminu winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć dodatkowo zdjęcie do legitymacji PTP Informacje i zapisy: Oddział Miejski PTTK w Toruniu ul. Piekary 41; telefon 56 62 229 21 - email om.pttk@gmail.com

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.