UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale PTTK Pleszew informuje o zorganizowaniu egzaminu na mianowania i rozszerzenia uprawnień dla Przodowników Turystyki Pieszej. Egzamin odbędzie się w siedzibie Oddziału PTTK Pleszew ul. Poznańska 35 w Pleszewie w dniu 1.10.2016 o godzinie 14:00. Przed egzaminem odbędzie się wycieczka po Pleszewie – jeśli będą chętni (zbiórka pod siedzibą Oddziału godzina 12:00).

Wnioski (wzór w załączeniu lub do pobrania ze strony Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK TUTAJ) proszę składać do Oddziału PTTK Pleszew do dnia 10 września 2016. Wniosek powinien być czytelnie wypełniony, kompletny. Obowiązkowo opisać samodzielnie po-prowadzone trasy (druga strona wniosku), które powinny być poświadczone przez prze-wodniczącego OKTP. Kandydaci na MPTP oraz na PTP III stopnia obowiązkowo załączają zdjęcie do legitymacji. Wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP - opatrzony w odpowiednie pieczątki. Osoby przyjeżdżają na egzamin na własny koszt.

Kandydat podczas egzaminu musi posiadać przy sobie:
- legitymację PTTK z opłaconymi składkami
- aktualną legitymację PTP (rozszerzający uprawnienia)
- książeczkę OTP ze zweryfikowaną OTP stosowaną do rodzaju uprawnień lub legitymację OTP
- przy zdawaniu na PTP III stopnia zaświadczenie o ukończeniu kursu szkolenia ogólnego

Kandydaci na przodownika powinni mieć dodatkowo zdjęcie do legitymacji PTP
Informacje i zapisy w Oddziale PTTK Pleszew – Marcin Czerwiński – tel. 608 105 444
marcin@pleszew.pttk.pl

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.