UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza organizuje egzamin na uzyskanie lub rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej. Egzamin odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016 r. w Łodzi przy ul. Stanisława Wigury 12a, o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest nadesłanie w terminie do 15 listopada 2016 na adres Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, wypełnionego wniosku o nadanie lub rozszerzenie uprawnień PTP. Druk wniosku jest dostępny (*tutaj*)

Osoby przystępujące do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK, książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką oraz zdjęcie do legitymacji PTP.

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.