UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej organizuje egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej III stopnia oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich. Egzamin odbędzie się w dniu 28 stycznia 2017 r. o godź.17:00 w Klubie "BOLERO"- adres: Bogatynia, ul. II Armii Wojska Polskiego 14 /obok Liceum Ogólnokształcącego/.

Informacja dla kandydatów: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK wypełnionego wniosku o przyznanie/rozszerzenie uprawnień PTP. Wnioski można pobrać (*tutaj*) potwierdzonego przez macierzystą OKTP/ODDZIAŁ PTTK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2016 r.

Osoby przystępujące do egzaminu winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką.
Kandydaci na przodownika powinni mieć dodatkowo zdjęcie do legitymacji PTP.
Informacje i zapisy: Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej, kol. Julian Szymszon (Tel. 888 963 890 ) e- mail: julek.szymszon@wp.pl

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.