UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie informuje o zorganizowaniu egzaminu na mianowania i rozszerzenia uprawnień dla Przodowników Turystyki Pieszej. Egzamin odbędzie się w Chybach koło Poznania, w budynku Joga-Klub, przy ulicy Szamotulskiej 35A (mapa dojazdu dostępna na stronie: http://www.joga-chyby.pl/dojazd/), w dniu 22.04.2017 o godzinie 14:00.

Wnioski (*tutaj wniosek*) proszę składać do Oddziału PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie do dnia 3 kwietnia 2017 r. Wniosek powinien być czytelnie wypełniony, kompletny . Obowiązkowo należy opisać samodzielnie poprowadzone trasy (na drugiej stronie wniosku), które powinny być poświadczone przez przewodniczącego OKTP. Kandydaci na MPTP oraz na PTP III stopnia obowiązkowo załączają zdjęcie do legitymacji. Wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP - opatrzony w odpowiednie pieczątki. Osoby przyjeżdżają na egzamin na własny koszt.

Kandydat podczas egzaminu musi posiadać przy sobie:

  • legitymację PTTK z opłaconymi składkami,
  • aktualną legitymację PTP (rozszerzający uprawnienia),
  • książeczkę OTP ze zweryfikowaną OTP stosowną do rodzaju uprawnień lub legitymację OTP,
  • przy zdawaniu na PTP III stopnia zaświadczenie o ukończeniu kursu szkolenia ogólnego,
  • kandydaci na przodownika powinni mieć dodatkowo zdjęcie do legitymacji PTP.
Informacje i zapisy w Oddziale PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie u kol. Mikołaja Majewskiego, mail: mikolaj.majewski@ktg.pttk.pl

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.