UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Chełmnie w uzgodnieniu z Wojewódzką Komisją Turystyki Pieszej PTTK woj. Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu wyraża wolę organizacji egzaminu eksternistyczny dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej III stopnia oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich. W przypadku pozytywnej decyzji KTP ZG PTTK egzamin odbędzie się w dniu 24 maja (środa) o godz. 17:00 w Chełmnie w siedzibie Klubu Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie przy ul. Biskupiej16 (teren Jednostki Wojskowej). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie wypełnionego wniosku przyznanie/rozszerzenie uprawnień PTP (wniosek do pobrania na stronie: KTP ZG PTTK) potwierdzonego przez macierzystą OKTP (Oddział PTTK) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. na adres:
Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej os. Kopernika 2/60, 86-200 Chełmno.
Wniosek(*tutaj wniosek*) powinien być czytelnie wypełniony, kompletny. Obowiązkowo opisać samodzielnie poprowadzone trasy (druga strona wniosku). Wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP (ewentualnie prezesa Oddziału) i opatrzony w odpowiednie pieczątki. Osoby przyjeżdżają na egzamin na własny koszt.
Osoby przystępujące do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK, książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką oraz zdjęcie do legitymacji PTP.
Informacje Zdzisław Gostomski, tel. 532 887 816 lub 662 581 591,
e-mail: z.gostomski@gmail.com

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.