UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej PTTK woj. Kujawsko-Pomorskiego informuje że organizuje egzaminy eksternistyczne dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej
III stopnia oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich.


Egzamin odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa w Toruniu przy ul. Piekary 41

Wnioski na egzamin należy złożyć w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu
lub Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK -
Biuro Zarzšdu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11, 00 - 075 Warszawa.
do dnia 19 paŸdziernika 2017 r.

Przewodniczący WKTP
woj. Kujawsko-Pomorskiego
Tadeusz PerlikWarunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie wypełnionego wniosku o przyznanie/rozszerzenie uprawnień PTP (wniosek do pobrania na stronie: http://www.bydgoszcz.pttk.pl/wniosek-ptp.doc) potwierdzonego przez macierzystą OKTP (Oddział PTTK) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2017 r. Wniosek powinien być czytelnie wypełniony, kompletny. Obowiązkowo opisać samodzielnie poprowadzone trasy (druga strona wniosku). Wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP (ewentualnie prezesa Oddziału) i opatrzony w odpowiednie pieczątki. Osoby przyjeżdżają na egzamin na własny koszt.

Osoby przystępujące do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK, książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką oraz zdjęcie do legitymacji PTP.

Informacje i zapisy: Oddział Miejski PTTK w Toruniu ul. Piekary 41;
telefon 56 62 229 21 - email om.pttk@gmail.com

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.