UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Chełmnie w uzgodnieniu z Wojewódzką Komisją Turystyki Pieszej PTTK woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje o zorganizowaniu egzaminu na mianowania i rozszerzenia uprawnień dla Przodowników Turystyki Pieszej. Egzamin odbędzie się w dniu 17 marca br. (sobota) o godz. 10:00 w Chełmnie w siedzibie Klubu Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie przy ul. Biskupiej16 (teren Jednostki Wojskowej).

Wnioski (*tutaj wniosek*) proszę składać do w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2018 r. na adres: Oddział PTTK im. Ziemi Chełmińskiej os. Kopernika 2/60, 86-200 Chełmno.
Wniosek powinien być czytelnie wypełniony i kompletny. Obowiązkowo należy opisać samodzielnie poprowadzone trasy (na drugiej stronie wniosku), które powinny być poświadczone przez przewodniczącego OKTP. Kandydaci na MPTP oraz na PTP III stopnia obowiązkowo załączają zdjęcie do legitymacji. Wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP - opatrzony w odpowiednie pieczątki. Osoby przyjeżdżają na egzamin na własny koszt.

Kandydat podczas egzaminu musi posiadać przy sobie:

  • legitymację PTTK z opłaconymi składkami,
  • aktualną legitymację PTP (rozszerzający uprawnienia),
  • książeczkę OTP ze zweryfikowaną OTP stosowną do rodzaju uprawnień lub legitymację OTP,
  • przy zdawaniu na PTP III stopnia zaświadczenie o ukończeniu kursu szkolenia ogólnego,
  • kandydaci na przodownika powinni mieć dodatkowo zdjęcie do legitymacji PTP.
Informacje Zdzisław Gostomski, tel. 532 887 816 lub 662 581 591
e-mail: z.gostomski@gmail.com

                                                     
                                               Powrt do poprzedniej strony
Powrt do strony gwej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona gwna

Komisja Turystyki Pieszej Zarzdu Gwnego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeone.