UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej organizuje egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej III stopnia oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich.

Egzamin odbędzie się w czasie Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Bukowcu. Zlot odbywa się 27-28 października 2018 r.
.

Informacja dla kandydatów: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK wypełnionego wniosku o przyznanie/rozszerzenie uprawnień PTP. Wnioski można pobrać (*tutaj*) Wniosek prawidłowo wypełniony powinien być potwierdzony przez macierzystą OKTP/Oddział PTTK i złożony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2018 r. do Przewodniczącego DZTP - (Henryk Sławiński, 59-809 Lubań, ul. Królowej Jadwigi 1B/21)

Osoby przystępujące do egzaminu winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydat na Przodownika powinien mieć dodatkowo podpisane zdjęcie do legitymacji PTP.

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.