UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej PTTK


Oddział PTTK i Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Żarnowie w porozumieniu z KTP ZG PTTK w Warszawie, informują o egzaminie rozszerzającym uprawnienia PTP oraz egzaminie dla kandydatów na PTP.

Egzamin odbędzie się dnia 28 marca 2019 (czwartek) o godz. 15.00 w Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5
.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie wypełnionego wniosku o przyznanie/rozszerzenie uprawnień PTP (wniosek do pobrania na stronie: (*tutaj*)) potwierdzonego przez macierzystą OKTP (Oddział PTTK) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Wniosek powinien być czytelnie wypełniony, kompletny. Obowiązkowo opisać samodzielnie poprowadzone trasy (druga strona wniosku). Wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP (ewentualnie prezesa Oddziału) i opatrzony w odpowiednie pieczątki. Osoby przyjeżdżają na egzamin na własny koszt.

Osoby przystępujące do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK, książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką oraz zdjęcie do legitymacji PTP.

Składanie wniosków Oddział PTTK w Żarnowie , ul. Opoczyńska 5, 26- 330 Żarnów. W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić lub przesłać wiadomość drogą internetową na adres pttkzarnow@wp.pl Telefon kontaktowy 44 75 77 289, 602 537 092 lub 509 673 900.

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.