UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Oddziałowa Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w porozumieniu z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK organizuje egzamin dla Przodowników i kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej.

Egzamin odbędzie się w sobotę 30 marca 2019 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Oddziału Łódzkiego PTTK w Łodzi, ul. St. Wigury 12a.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przysłanie kompletnie wypełnionego wniosku o nadanie/rozszerzenie uprawnień (plik można pobrać TUTAJ), podpisanego przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP (lub prezesa Zarządu Oddziału) w terminie do 4 marca 2019 r.

Osoby zdające przyjeżdżają na koszt własny.

Osoby przystępujące do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK, książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką oraz zdjęcie do legitymacji PTP.

Wnioski składać można w Oddziale Łódzkim PTTK im. Jana Czeraszkiewicza – 90-301 Łódź, ul. St. Wigury 12a lub przesłać na adres Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK – 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11.
Można przesłać również skan wniosku na adres mailowy: poczta@ktp.pttk.pl lub gem1976@wp.pl (wówczas oryginał należy mieć ze sobą podczas egzaminu).

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić na numer 660 614 032.

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.