UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Osoby zainteresowane egzaminem eksternistycznym na Przodownika Turystyki Pieszej oraz rozszerzeniem uprawnień przodownickich informujemy, że odbędzie się on w dniu zakończenia Ogólnopolskiego Wysokokwalifokowanego Rajdu Pieszego dnia 19.07.2019r. w Koszalinie.

Do dnia 28 czerwca 2019 roku oczekujemy na wypełnione wnioski na nadanie lub rozszerzenie uprawnień. Druki wniosków oraz informacje na temat tych uprawnień znajdują się na stronie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK www.ktpzg.pttk.pl (*tutaj wniosek*). Wnioski należy w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2019 należy przesłać lub dostarczyć na adres Komisji na ul. Senatorską 11 w Warszawie (decyduje data dostarczenia a nie wysyłki). Po złożeniu wniosków należy śledzić stronę internetową Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK gdzie ukaże się informacja z listą zdających.

Kandydat podczas egzaminu musi posiadać przy sobie:

  • legitymację PTTK z opłaconymi składkami,
  • aktualną legitymację PTP (rozszerzający uprawnienia),
  • książeczkę OTP ze zweryfikowaną OTP stosowną do rodzaju uprawnień lub legitymację OTP,
  • przy zdawaniu na PTP III stopnia zaświadczenie o ukończeniu kursu szkolenia ogólnego,
  • kandydaci na przodownika powinni mieć dodatkowo zdjęcie do legitymacji PTP.


                                                     
                                               Powrt do poprzedniej strony
Powrt do strony gwej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona gwna

Komisja Turystyki Pieszej Zarzdu Gwnego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeone.