UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Zarząd Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni informuje o organizowanym egzaminie dla kandydatów na mianowania i rozszerzenia uprawnień dla Przodowników Turystyki Pieszej.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni.
ul. Zawiszy Czarnego 1 (Klub MW "Riwiera") w sobotę dnia 26.10.2019 o godz. 10:00.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przysłanie kompletnie wypełnionego wniosku o nadanie/rozszerzenie uprawnień (plik można pobrać TUTAJ), potwierdzonego przez macierzystą OKTP (Oddział PTTK) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2019 r. Wniosek powinien być czytelnie wypełniony, kompletny. Obowiązkowo opisać samodzielnie poprowadzone trasy (druga strona wniosku). Wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP (ewentualnie prezesa Oddziału) i opatrzony w odpowiednie pieczątki. Osoby przyjeżdżają na egzamin na własny koszt.

Osoby zdające przyjeżdżają na koszt własny.

Osoby przystępujące do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK, książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką oraz zdjęcie do legitymacji PTP.

Informacje i zapisy (składanie wniosków): Jarosław Kaczmarczyk, tel. 605 479 333, drogą elektroniczną (obowiązuje wtedy dostarczenie oryginału wniosku na egzamin) na adres: jkacz333@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie MW, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia.

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.