UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej organizuje egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej III stopnia oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich.

Egzamin odbędzie się w sobotę, dnia 25 stycznia 2020 r.
w Prochowicach, ul. Koœciuszki, w oœrodku Agencji Rezerw Materiałowych
.

Informacja dla kandydatów: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie do Dolnośląskiego Zespół Turystyki Pieszej wypełnionego wniosku o przyznanie/rozszerzenie uprawnień PTP. Wnioski można pobrać (*tutaj*) Wniosek prawidłowo wypełniony powinien być potwierdzony przez macierzystą OKTP/Oddział PTTK i złożony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.

Osoby przystępujące do egzaminu winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydat na Przodownika powinien mieć dodatkowo podpisane zdjęcie do legitymacji PTP.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem do korespondencji tradycyjnej:
kol. Mieczysław Balowski, prezes prochowickiego Oddziału PTTK,
PTTK Oddział Ziemi Prochowickiej,
ul. Legnicka 5, 59–230 Prochowice.

i drogą mailową: poczta@prochowice.pttk.pl lub balowski@amu.edu.pl
informacje również telefonicznie pod nr 505 044 040

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.