UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Rozważamy możliwość zorganizowania w Warszawie w dniu 20.04.2021 o g. 16.00
wiosennego egzaminu rozszerzającego uprawnienia dla Przodowników Turystyki Pieszej
oraz egzaminu eksternistycznego dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej.

Zainteresowani przystąpieniem do takiego egzaminu proszeni są o zgłoszenie zainteresowania (z podaniem regionu zainteresowania) na adres: karolina.rukat@pttk.pl do 18 marca 2021.

Ze względu na sytuację epidemiczną liczba osób przystępujących do egzaminu musi być dostosowana do obowiązujących wtedy przepisów epidemicznych i możliwości technicznych z tym związanych. Zgłoszeni otrzymają drogą mailową odpowiednie informacje w tej sprawie.

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.