UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Z przyczyn technicznych 57 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbędzie się w dniach 21-23 października br. w schronisku młodzieżowym w Bukowcu.
Program bez zmian:
sobota: podziemia Arado w Kamiennej Górze, opactwo w Krzeszowie, Skałki Gorzeszowskie, Chełmsko Śląskie;
niedziela: Jelenia Góra – podziemia pod Wzgórzem Kościuszki, Muzeum Motoryzacji, Ratusz.

W czasie zlotu, w piątek 21.10.2022 r. o godz. 18.00 odbędzie się egzamin na mianowania i rozszerzenia uprawnień dla Przodowników Turystyki Pieszej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przysłanie kompletnie wypełnionego wniosku o nadanie/rozszerzenie uprawnień TUTAJ, potwierdzonego przez macierzystą OKTP (Oddział PTTK). Wniosek powinien być czytelnie wypełniony, kompletny. Obowiązkowo należy opisać samodzielnie poprowadzone trasy (druga strona wniosku). Wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP (ewentualnie prezesa Oddziału) i opatrzony w odpowiednie pieczątki. Osoby przystępujące do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK, książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką oraz zdjęcie do legitymacji PTP.

Zapisy (składanie wniosków) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022 r. drogą elektroniczną (obowiązuje wtedy dostarczenie oryginału wniosku na egzamin) do Przewodniczącego OKTP na adres: wiktorgumprecht@o2.pl lub pocztą tradycyjną (Wiktor Gumprecht, 58-533 Mysłakowice ul. Szkolna 6).

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.