UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie w porozumieniu z Komisją Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK organizują jesienny egzamin dla Przodowników TP i dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej.

Egzamin odbędzie się we wtorek 22 listopada 2022 roku o godzinie 16.00, w siedzibie Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego przy ul. Kopernika 30 w Warszawie, lok. 522 na V piętrze.

Wnioski (z datą i miejscem egzaminu) należy przesłać do 22 października br. do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK - Biuro Zarządu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa. Wnioski można pobrać ze strony Komisji TUTAJ). Osoby przyjeżdżają na egzamin na własny koszt.

Osoby przystępujące do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK, książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką oraz zdjęcie do legitymacji PTP.

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.