Lista osób przystępuj±cych do egzaminu 5 kwietnia 2023 r.
w Katowicach ul. Staromiejska


  Mianowania:
 1. Anna Rzepkowska - ¶l±skie
 2. Roman Plewna - ¶l±skie
 3. Mariusz Metrecki - ¶l±skie
  Rozszerzenia:
 1. Grzegorz Guzik - PTP nr. 10974 - woj. pomorskie
 2. Ireneusz Cybulski - PTP nr. 1990 - woj. podlaskie
 3. Marcin Ryczycki - PTP nr. 1982 - woj. podlaskie
 4. Dominika Marczyńska - PTP nr. 11020- woj. zachodniopomorskie
 5. Maciej Berny - PTP nr. 11035 - woj. dolno¶l±skie
 6. Tomasz Sędor - PTP nr. 11036 - woj. dolno¶l±skie
 7. Bogusław Gojny - PTP nr. 10881 - woj. pomorskie
 8. Mirosław Nowak - PTP nr. 11055 - woj. ¶l±skie
 9. Agata Kowalczyk-Grochla - PTP nr. 11142 - woj. dolno¶l±skie
 10. Chrzeszczyk Andrzej – PTP 9094 – woj. kujawsko - pomorskie
 11. Pasich Anna – PTP 10806 – woj. kujawsko - pomorskie
 12. Targowski Piotr – PTP 10937 – woj. kujawsko - pomorskie
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarz±du Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.