UWAGA!

Egzamin rozszerzający uprawnienia

dla Przodowników Turystyki Pieszej

oraz  egzamin eksternistyczny

dla kandydatów na Przodowników

Turystyki  Pieszej


Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej PTTK woj. Kujawsko - Pomorskiego informuje o zorganizowaniu egzaminu dla kandydatów na mianowania i rozszerzenia uprawnień dla Przodowników Turystyki Pieszej PTTK. Gospodarzem jest Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy.

Egzamin odbędzie się w siedzibie R.O. PTTK "Szlak Brdy" Bydgoszczy ul. Sienkiewicza 1/I w sobotę dnia 18.11.2023 o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie wypełnionego wniosku (UWAGA!!! Od 01.01.2020r. obowiązuje nowy wzór wniosku- do pobrania na stronie: TUTAJ). o przyznanie/rozszerzenie uprawnień PTP potwierdzonego przez macierzystą OKTP (Oddział PTTK) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2023 r.
Wniosek powinien być czytelnie wypełniony i kompletny. Obowiązkowo należy opisać samodzielnie poprowadzone trasy (druga strona wniosku). Wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP (ewentualnie prezesa Oddziału) i opatrzony w odpowiednie pieczątki. Osoby przyjeżdżają na egzamin na własny koszt.

Osoby przystępujące do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich winny mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK i PTP oraz książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką. Kandydaci na przodownika powinni mieć ze sobą aktualne legitymacje PTTK, książeczki OTP ze zweryfikowaną stosowną odznaką oraz zdjęcie do legitymacji PTP.

Składanie wniosków wyłącznie oryginałów wysłanych w formie papierowej na adres:
Zdzisław Gostomski os. Kopernika 2/60 86-200 Chełmno.
Informacje: tel. 662 581 591 e-mail: z.gostomski1@gmail.com
tel. 603 187 444 e-mail: ropttkszlakbrdy@gmail.com

                                                     
                                               Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.