KOMUNIKAT !

W związku z podsumowaniem ogólnopolskiej akcji imprez


"PTTK w 100 –rocznicę pierwszej zbiorowej wycieczki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1907 - 2007".
Organizujemy wystawę prezentującą dorobek jednostek terenowych.
Prosimy o nadsyłanie w terminie do 15 marca 2008 roku relacji z rajdów, wycieczek, wieczornic, prelekcji i innych rocznicowych imprez. Oczekujemy fotografii, wydawnictw, plakietek, znaczków rajdowych i innych okolicznościowych materiałów ilustrujących rocznicowe dokonania jednostek terenowych PTTK.
Ekspozycja prezentowana będzie w siedzibie Zarządu Głównego PTTK. Po zakończeniu wystawy wszystkie nadesłane materiały zostaną zwrócone.
Przesyłki prosimy kierować na adres

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Zarząd Główny
Komisja Turystyki Pieszej
Kol. Jadwiga Zwierz
O5- 075 Warszawa ul. Senatorska 11

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.