Komunikat Komisji Turystyki Pieszej

Zarządu Głównego PTTK


W nawiązaniu do ogłoszonego w 2006 roku apelu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK skierowanego do Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej, w którym zalecano popularyzację w latach 2006-2007 Odznaki "Szlakami Aleksandra Janowskiego" na podstawie nadesłanych sprawozdań ustalono, że największe ilości wymienionych odznak przyznały Referaty Weryfikacji OTP pracujące przy Oddziałowych KTP w Szamotułach, Jaworznie, Pleszewie i Oddziale Stołecznym w Warszawie. Oddziały te zostały uhonorowane specjalnymi dyplomami gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkie terenowe komórki turystyki pieszej zachęcamy do dalszego popularyzowania Odznaki "Szlakami Aleksandra Janowskiego".


Warszawa 22.XI.2008 r.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.