Koleżanki i Koledzy!


Rok 2009 w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym został ustanowiony jako "ROK DZIECI I MŁODZIEŻY W PTTK" w związku z 90-tą rocznicą (16 maj 1919 r.) utworzenia przy Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Sekcji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej i Pozaszkolnej (rzemieślniczej i robotniczej), kierowaną przez Leopolda Węgrzynowicza.
W tym celu Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK zwraca się z gorącą prośbą do Koleżanek i Kolegów, przodowników turystyki pieszej, członków klubów turystyki pieszej, oddziałowych i regionalnych komisji turystyki pieszej o podjęcie następujących działań i aktywne włączenie się w obchody "Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK".
Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK uważa, że w "Roku Dzieci i Młodzieży" należy:
  • kontynuować organizację dotychczasowych imprez turystyki pieszej dla dzieci młodzieży z uwzględnieniem tej rocznicy w celach imprezy i konkursach;
  • z okazji Dnia Dziecka zorganizować: rajdy, zloty dla wszystkich grup wiekowych (przedszkola, nauczanie początkowe, klasy IV-VI szkół podstawowych, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) oraz różnego rodzaju konkursy (plastyczne, fotograficzne, piosenki turystycznej itp.);
  • na imprezach dla najmłodszych propagować ideę zdobywania Odznaki Turystyki Pieszej w kategorii "SIEDMIOMILOWE BUTY" i wszystkim jej uczestnikom wręczać potwierdzenia z wizerunkiem odznaki "Siedmiomilowe Buty";
  • występować dla młodzieżowych organizatorów imprez pieszych o wyróżnienia organizacyjne w tym o nadanie odznaki "ORLI LOT".

Warszawa, dnia 17 stycznia 2009 r.                      Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.