KOMUNIKAT !


Po półrocznej pracy i konsultacjach z Przodownikami Turystyki Pieszej całej Polski, w tym także za pośrednictwem strony internetowej KTP ZG PTTK, na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2009 roku w Warszawie Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK uchwaliła nowelizację Regulaminu Przodownika Turystyki Pieszej PTTK.
Wprowadzone zmiany polegają na połączeniu w całość dwóch dotychczas obowiązujących regulaminów: Przodownika Turystyki Pieszej i Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej, przy dopracowaniu pod względem stylistyki, spójności i jednoznaczności sformułowań. Największe zmiany merytoryczne dotyczą obniżenia wymagań dla kandydatów na Młodzieżowych Przodowników Turystyki Pieszej (ukończone 15 lat, jeden rok stażu w PTTK i mała brązowa OTP) mamy nadzieję, że doprowadzi to do większego zainteresowania tą funkcją ludzi młodych, również gimnazjalistów.
Dostosowano również wymogi regulaminowe do nowego systemu egzaminacyjnego dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej i rozszerzających uprawnienia. Znowelizowany Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 31.01.2009 i obowiązuje od 01.02. 2009 r.
Spodziewamy się, że nowy Regulamin ułatwi pracę działających w terenie Komisji Turystyki Pieszej i Przodowników Turystyki Pieszej.


Warszawa 01.02. 2009 r.                     Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.