UWAGA!

Komunikat KTP ZG PTTK nr 1/2010

dla OKTP i TRW OTP


                Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK przypomina o obowiązku złożenia sprawozdania z działalności oddziałowych KTP oraz informacji o nowym składzie komisji na kadencję 2010-2013. Informacja ta powinna zawierać imię i nazwisko członka OKTP, numer legitymacji przodownickiej oraz stopień Przodownika TP, funkcję aktualnie pełnioną w komisji.
Przypominamy także, że Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP otrzymują uprawnienia na czas trwania kadencji. Zatem uprawnienia wszystkich referatów wygasły wraz z końcem kadencji 2005-2009 i ponowne ich nadanie uzależnione jest od przesłania do KTP ZG informacji o nowym składzie referatu. Informacja ta powinna zawierać dane według poniższej tabeli:


Imię i nazwisko członka Terenowego Referatu WeryfikacyjnegoNumer legitymacji i stopień Przodownika TPPosiada uprawnienia na województwa:Pełniona funkcja w TRW
    
    
    
    

Terenowy Referat Weryfikacyjny powinien składać się z co najmniej trzech Przodowników Turystyki Pieszej. TRW OTP powinien złożyć do 31 stycznia sprawozdanie z rocznej działalności z podaniem ilości i rodzajów zweryfikowanych odznak. Ze względu na styczniowy termin KNATP oczekujemy na sprawozdania do 31 marca 2010 r.
Zasady działania TRW OTP zamieszczone są na stronie internetowej KTP ZG w zakładce OTP.

Wykaz OKTP oraz TRW OTP na stronie internetowej KTP ZG zawierał będzie jedynie te jednostki, które nadeślą wymagane dokumenty

                                                                                            Komisja Turystyki Pieszej
                                                                            Zarządu Głównego PTTK


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.