Uchwała nr 143/XVII/2010
Zarządu Głównego PTTK
z 16 października 2010 r. w sprawie ustanowienia roku 2011
Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK.


Szczególną formą aktywności ruchowej, w której może uczestniczyć cała rodzina, są różne formy turystyki aktywnej proponowane przez nasze Towarzystwo. Rodzinne uprawianie turystyki, rekreacji i sportu, oprócz wspólnej troski o zdrowie i kondycję fizyczną, ściśle wiąże się z budowaniem i wzmacnianiem więzi w rodzinie, pogłębianiem wzajemnych relacji oraz kształtowaniem cech i postaw pożądanych w życiu rodzinnym i społecznym. Uprawianie aktywności fizycznej w gronie rodzinnym wzmacnia poczucie wspólnoty oraz pomaga w tworzeniu atmosfery pełnej miłości, życzliwości i radości.
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK postanawia:
§ 1
Rok 2011 ustanowić Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK.
§ 2
Zobowiązuje Sekretarza Generalnego PTTK do przedstawienia Zarządowi Głównemu PTTK propozycji programowych oraz harmonogramu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.