KOMUNIKAT !

z dnia 09.03.2012

o zaliczaniu punktów do OTP podczas imprez na orientację


W związku z licznymi zapytaniami, czy można zaliczać do Odznaki Turystyki Pieszej trasy przebyte podczas pieszych imprez na orientację Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przypomina:
  • Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK zajmowała się tą sprawą w związku z pisemnym zapytaniem skierowanym przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK.
  • Komisja rozpatrywała powyższą sprawę na posiedzeniu plenarnym w dn. 18 grudnia 1999 r. w Warszawie.
  • Podjęto decyzję o dopuszczeniu zdobywania punktów na Odznakę Turystyki Pieszej na pieszych imprezach na orientację w ilości do 50% ogólnej liczby punktów wymaganych na dany stopień odznaki.
    Warunkiem jest uwzględnienie w programie InO walorów krajoznawczych terenu oraz szczegółowe wpisanie trasy do książeczki OTP.
  • Decyzja niniejsza została przekazana pisemnie Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK w dniu 10.01.2000 r.
  • Komisja InO ZG PTTK ogłosiła stosowny komunikat m.in. na łamach "Azymutu Warszawskiego" nr 22 z dn. 9.04.2000 r.

W związku z powyższym prosimy wszystkich Przodowników Turystyki Pieszej o uwzględnienie punktów zdobytych na pieszych trasach InO przy weryfikacji OTP.

Komisja Turystyki Pieszej
ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.