Komunikat KTP ZG PTTK

Drogie Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Podczas 58. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Rzeszowie Zespół do spraw tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej sformułował wnioski dotyczące przypadającej w roku 2016 rocznicy Chrztu Polski:

(...)
7. Zwracamy się do KTP ZG PTTK o zasugerowanie Zarządowi Głównemu celowości podjęcia w 2016 roku centralnych działań turystyczno-krajoznawczych pod wspólnym hasłem "1050-ta rocznica Chrztu Polski".
8. Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z Oddziałów PTTK na terenie całego kraju o uwzględnienie w planach pracy na rok 2016 doniosłej 1050 - rocznicy Chrztu Polski.
(...)


W związku z tym Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK zwraca się do wszystkich piechurów, a w szczególności do Przodowników Turystyki Pieszej o aktywne włączenie się w odpowiednie uczczenie tej rocznicy, o inicjowanie imprez turystycznych, pogadanek, wystaw, także takich wykraczających poza ramy Towarzystwa. Niech PTTK będzie siłą napędową obchodów w każdym zakątku naszego Kraju.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK przygotowuje Ogólnopolski Zlot Piechurów w Gnieźnie. Szczegóły i program imprezy zostaną podane do wiadomości jeszcze w tym roku.

Oczekujemy informacji o podjętych przygotowaniach i zrealizowanych imprezach rocznicowych.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.