KOMUNIKAT KOMISJI

UWAGA! Ważna informacja dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej oraz piechurów rozszerzających uprawnienia PTP. Od 1 stycznia 2020 r. wniosek o nadanie lub rozszerzenie uprawnień zawierać będzie dodatkową konieczną do wypełnienia rubrykę (bez niej będzie uznany za niekompletny). W rubryce tej należy wpisać co najmniej propozycję jednego pytania z zakresu wiedzy o województwie, z którego zdawany będzie egzamin.
Działy w teœcie to:
1. Środowisko geograficzne województwa;
2. Historia i kultura województwa;
3. Zabytki i obiekty krajoznawcze województwa;
4. Ochrona przyrody w województwie;
5. Zagospodarowanie turystyczne w województwie
(działy 1-4 obejmują pytania testowe, a dział 5 pytania opisowe).
Pytania testowe należy podać wraz z czterema proponowanymi wariantami odpowiedzi. Podane pytania, po przeanalizowaniu i stwierdzeniu ich przydatności, będą dodane do bazy danych, z której generowane są testy egzaminacyjne. Liczymy, że przyspieszy to moment realizacji postulatu środowiska turystów pieszych o udostępnienie pytań testowych w internecie. Będzie to możliwe jednak dopiero wtedy, kiedy liczba pytań w każdy dziale osiągnie co najmniej liczę 100. Liczymy na pomoc zdających w realizacji tego celu.

Wniosek w formacie Word (DOC) można pobrać (*tutaj*)

Wniosek w formacie PDF można pobrać (*tutaj*)

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.