KOMUNIKAT KOMISJI TURYSTYKI PISZEJ
DO WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW PTTK


Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK mając na uwadze aktualizację bazy szlaków pieszych nizinnych oraz znakarzy szlaków nizinnych zwraca się uprzejmie z prośbą o wypełnienie ankiety. Oczywiście, nie trzeba wypełniać to na tym druku tylko mamy prośbę o odpowiedzi na załączone pytania.
Odpowiedzi na ankietę można wysyłać zwykłą pocztą na adres Komisji w Warszawie albo można także przesłać w formie elektronicznej (skany, zdjęcia, dokumenty) na adres Komisji: poczta@ktp.pttk.pl
Jako ostateczny termin przesyłania wypełnionych ankiet przyjmujemy 29 lutego 2020. Po tym terminie ankiety nie będą przyjmowane.
Liczymy na przychylne potraktowanie naszej prośby.

Ankieta w formie WORD
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.