Komunikat w sprawie 61 OWRP 2020


W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii i brakiem możliwości przygotowania oraz przeprowadzenia 61 OWRP Opolszczyzna 2020 przez Oddział Opole PTTK, tegoroczny Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy w formie tradycyjnej zostaje odwołany. W roku 2020 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy zostanie przeprowadzony w trybie indywidualnym.

Przez tryb indywidualny udziału w OWRP 2020 należy rozumieć uczestnictwo osoby lub grup osób (np. rodziny), które we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zaplanują i zrealizują wycieczki piesze po terenie województwa opolskiego.

Każda osoba, która do końca 2020 roku prześle udokumentowane w książeczce wycieczek pieszych lub w samodzielnie sporządzonej kronice o formie tradycyjnej lub elektronicznej, odbycie w lipcu lub sierpniu 2020 r. rajdów o łącznej minimalnej długości 150 km na terenie województwa opolskiego, uzyska certyfikat uczestnictwa w 61 OWRP Opolszczyzna 2020. Dla realizacji tras rajdu indywidualnego zaleca się przewidzieć noclegi w namiocie oraz odbycie wycieczki w jednym ciągu.

Znaczki OWRP 2020 można zamawiać u Kolegi Pawła Kowalczyka (e-mail: ptp9208paczek@o2.pl ).
Paweł też odpowiedzialny jest za wysyłkę certyfikatów uczestnictwa. Potwierdzenia w postaci skanów lub zdjęć kroniki można przesyłać na adres mailowy Komisji.
Dopuszalne jest także przygotowanie formy eletronicznej (prezentacja lub w formacie PDF). Dopusczona jest TYLKO forma elektroniczna. Proszę nie wysyłać materiałów papierowych!!
Proszę zawsze podawać dane (imię i nazwisko) osób do wypisania certyfikatów. Komisja nie zbiera informacji kto uczestniczył w OWRP (tylko iloœć wydanych certyfikatów).

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.