UWAGA!

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Podkomisja ds. Szlaków i Znakarzy

organizuje

X CENTRALNY KURS ZNAKARZY

SZLAKÓW NIZINNYCH


                Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK informuje, że w dniach 29-30 marca 2008 roku planuje zorganizować w Radomiu X Centralny Kursu Znakarzy Szlaków Nizinnych.
Znakarzem może zostać kandydat, który:

  • ukończył 18 lat;
  • jest członkiem PTTK minimum 2 lata;
  • posiada odznakę małą OTP w stopniu srebrnym;
  • odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień;
  • ukończył SZKOLENIE OGÓLNE (niezbędne zaświadczenie o jego ukończeniu – wzór zawarty w Systemie Kształcenia w PTTK – numer specjalny INFORMACJI ZG PTTK z maja 1995 r.) lub posiadać uprawnienia członka kadry programowej PTTK (np. przodownik TP, InO, instruktor krajoznawstwa).
  • z wynikiem pozytywnym ukończył kurs znakarza szlaków nizinnych.
Warunkiem zorganizowania kursu jest udział minimum 20 osób.
Zgłoszenia (WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ ZANAKARZA SZLAKÓW NIZINNYCH PTTK do pobrania - druk wniosku W formacie PDF W formacie DOC)) kandydatów spełniających ww. wymagania będą przyjmowane do dnia: 10.03.2008 – Oddział Miejski PTTK w Radomiu, 26-600 RADOM, ul. Traugutta 46/48. Wszelkie informacje można uzyskać: telefon grzecznościowy 0-48 364 26 03 lub konradb@tkdami.net .
Należność za kurs w wysokości 60,00 zł należy wpłacić na konto O.M.PTTK:
42 1240 3259 1111 0000 3002 2276. Organizatorzy zapewniają w dniu 29.03.08 obiadokolację, nocleg w SSM (pokoje 4-osobowe) i śniadanie w dniu 30.03.08. W programie kursu przewidziano omówienie Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych i wszystkich spraw związanych ze znakowaniem (sobota), zajęcia praktyczne w terenie i egzamin-rozmowę (niedziela).

                  Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.