UWAGA!

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Podkomisja ds. Szlaków i Znakarzy

organizuje

XI CENTRALNY KURS ZNAKARZY

SZLAKÓW NIZINNYCH


                Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK informuje, że w dniach dniach 4-5 kwietnia 2009 roku planuje zorganizować w Radomiu XI Centralny Kursu Znakarzy Szlaków Nizinnych.
Znakarzem może zostać kandydat, który:

  • ukończył 18 lat;
  • jest członkiem PTTK minimum 2 lata;
  • posiada odznakę małą OTP w stopniu srebrnym;
  • odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień;
  • ukończył SZKOLENIE OGÓLNE (niezbędne zaświadczenie o jego ukończeniu – wzór zawarty w Systemie Kształcenia w PTTK – numer specjalny INFORMACJI ZG PTTK z maja 1995 r.) lub posiadać uprawnienia członka kadry programowej PTTK (np. przodownik TP, InO, instruktor krajoznawstwa).
  • z wynikiem pozytywnym ukończył kurs znakarza szlaków nizinnych.
Zgłoszenia (WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ ZANAKARZA SZLAKÓW NIZINNYCH PTTK do pobrania - druk wniosku W formacie PDF W formacie DOC)) kandydatów spełniających ww. wymagania będą przyjmowane do dnia: 18.03.2009 – Oddział Miejski PTTK w Radomiu, 26-600 RADOM, ul. Traugutta 46/48. Wszelkie informacje można uzyskać: telefon grzecznościowy 0-48 364 26 03 lub konradb@tkdami.net .
Należność za kurs w wysokości 70,00 zł należy wpłacić na konto O.M.PTTK:
42 1240 3259 1111 0000 3002 2276. Organizatorzy zapewniają w dniu 4.04.09 obiadokolację, nocleg w SSM (pokoje 4-osobowe) i śniadanie i obiad w dniu 5.04.09 W programie kursu przewidziano omówienie Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych i wszystkich spraw związanych ze znakowaniem (sobota), zajęcia praktyczne w terenie i egzamin-rozmowę (niedziela).

U W A G A!!!
Kurs odbędzie się przy 20 zgłoszonych osobach

                  Komisja Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego PTTK


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.