UWAGA!

KOMUNIKAT

XV CENTRALNY KURS ZNAKARZY

SZLAKÓW NIZINNYCH


                Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK informuje, że w dniach 13-14 kwietnia 2013 roku organizuje w Puławach XV Centralny Kurs Znakarzy Szlaków Pieszych Nizinnych.

Znakarzem może zostać kandydat, który:

  • ukończył 18 lat;
  • jest członkiem PTTK minimum 2 lata;
  • posiada odznakę małą OTP w stopniu srebrnym;
  • odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień;
  • ukończył SZKOLENIE OGÓLNE (niezbędne zaświadczenie o jego ukończeniu - wzór zawarty w Systemie Kształcenia w PTTK - numer specjalny INFORMACJI ZG PTTK z maja 1995 r.) lub posiadać uprawnienia członka kadry programowej PTTK (np. przodownik TP, InO, instruktor krajoznawstwa).
  • z wynikiem pozytywnym ukończył kurs znakarza szlaków nizinnych.
Zgłoszenia (WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ ZANAKARZA SZLAKÓW NIZINNYCH PTTK do pobrania - druk wniosku W formacie PDF W formacie DOC)) kandydatów spełniających ww. wymagania będą przyjmowane do dnia: 05.04.2013 r. – Oddział Puławski PTTK w Puławach, 24-100 PUŁAWY, ul. Czartoryskich 6A.

Wszelkie informacje można uzyskać: telefon grzecznościowy 605 497 857; 510 080 150 lub ktk.pulawy@gmail.com

Należność za kurs w wysokości 140,00 zł należy wpłacić na konto O.P.PTTK w Puławach: 82 1240 2412 1111 0000 3610 7373.

Organizatorzy zapewniają w dniu 13.04.2013 r. śniadanie, obiad, ognisko, nocleg w SSM (pokoje 2,3 i 4-osobowe), śniadanie i obiad w dniu 14.04.2013 r.
W programie kursu przewidziano omówienie Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych i wszystkich spraw związanych ze znakowaniem (sobota), zajęcia praktyczne w terenie i egzamin (niedziela).

U W A G A!!!
Kurs odbędzie się przy 20 zgłoszonych osobach

                  Komisja Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego PTTK


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.