POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ZARZĄD GŁÓWNY
Komisja Turystyki Pieszej

oraz

Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi
Klub Turystów Pieszych "Salamandra"

zapraszają
w dniach 28/29 marca 2015 roku
na
XVI Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych


 1. Część teoretyczna kursu odbędzie się w siedzibie Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi, przy ul. Stanisława Wigury 12a w czytelni (I p.). Początek zajęć 28 marca 2015 r. o godz. 1000.
  Część praktyczna 29 marca 2015 r. na szlakach w okolicach Łodzi.
 2. Wpisowe na kurs wynosi 30,- zł. Wpłaty wpisowego dokonywać można osobiście w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK albo na rachunek bankowy nr:

  15 8980 0009 2019 0072 6027 0001

  z dopiskiem "kurs znakarzy 2015".
 3. Przejazdy, nocleg i wyżywienie kandydaci organizują sobie we własnym zakresie.
 4. Kandydaci obowiązani są posiadać ze sobą:
  • wniosek o nadanie uprawnień znakarza podpisany przez macierzystą Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej,
  • zdjęcie formatu legitymacyjnego,
  • legitymację członkowską PTTK,
  • książeczkę Odznaki Turystyki Pieszej z przyznaną co najmniej małą srebrną OTP,
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia ogólnego PTTK lub legitymację posiadanych uprawnień kadry programowej PTTK,
  • ubranie robocze na zajęcia terenowe (fartuch, rękawice itp.)
 5. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi, ul. Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź; email: pttk.lodz@wp.pl; tel. 42 6361509, w terminie do 13 marca 2015 r.
Informacji na temat kursu udzielają:
Kol. Bartosz Leoniak, e-mail - gem1976@wp.pl
Kol. Daniel Nazaruk, e-mail - danielnazaruk1@gmail.com
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.