CENTRALNY KURS ZNAKARZY SZLAKÓW NIZINNYCH PIESZYCH i KOLARSKICH
II ZLOT ZNAKARZY SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
STARACHOWICE 14-17.04.2016r.


REGULAMINI CEL
Popularyzacja znakowania szlaków turystycznych,
Spotkanie szkoleniowo -integracyjne wymiana doświadczeń znakarskich,
Poznawanie walorów krajoznawczo - przyrodniczych woj. Świętokrzyskiego,
Szkolenie nowej kadry znakarzy szlaków turystycznych,

II ORGANIZATOR
O/M PTTK Starachowice ul. Kielecka 3 27-200 Starachowice

III PATRONAT
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
Starostwo Powiatu Starachowice
Muzeum Techniki i Przyrody (Wielki Piec) Starachowice

IV TERMIN i MIEJSCE
14/17.04.2016r. Przyjmowanie uczestników od godz. 17:00
BURSA ul Radomska nr 72

V DOJAZD
Przewozy Regionalne i Komunikacja Miejska (PR , IC. MPK)
Z dworca PKP Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski (PR , IC)
Z dworca PKP Skarżysko Kamienna - Starachowice linia A (MPK)
Baza niedaleko dworca PKP Starachowice ok. 1500m,

VI ZGŁOSZENIA
Paweł Kowalczyk ptp9208paczek@o2.pl tel. 510 209 673, do dnia 26.03.2016r.
- dane do zgłoszenia : Imię Nazwisko , Adres , nr leg PTTK , tel. kontaktowy,
- wypełniona karta zgłoszenia na kurs znakarzy szlaków nizinnych (zeskanowana przesłana mailem, oryginał przywieziony na kurs)

VII WPISOWE
Samorealizacja kursu 240zł, a dla uczestników bez noclegu i posiłków 100zł
Na konto O/M PTTK Starachowice do dnia 26.03.2016 r.
Adres Oddział Międzyszkolny ul Kielecka 3 27-200 Starachowice
Konto:PKO BP SA nr 64 1020 2674 0000 2102 0043 1437

VIII ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- 3 noclegi w warunkach turystycznych (bursa pokoje 3 os studio),
- 3 śniadania, 2 obiady, 3 kolacje,
- instrukcję znakowania szlaków turystycznych PTTK wydanie z 2014r.,
- koszulkę ZNAKARZ należy podać rozmiar (S, M, L, XL, XXL),
- kamizelkę ostrzegawczą (Y z nadrukiem ZNAKARZ i odblaskami),
- materiały na zajęcia teoria i praktyka,
- Certyfikat dla uczestników którzy nie będą spełniać wszystkich wymogów merytorycznych,
(wymogi, które winni spełnić kandydaci na znakarzy szlaków rowerowych zawarte sš w Regulaminie znakarza szlaków turystycznych PTTK znajdujšcym się pod adresem: http://ktkol.pl/2008/12/01/regulamin-znakarza-szlakow-turystycznych-pttk),
- legitymację ZSN lub ZSNkol po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,
- blachę znakarza szlaków nizinnych (do wykupienia przez znakarza 10 zł),
- odcisk okolicznościowej pieczęci kursu,
- UWAGA !!! jest możliwość zamówienia dodatkowo POLAR (400 czerwono-czarne z odpinanymi rękawami lub bez, z logo blachy Znakarz Szlaków Nizinnych KTP ZG PTTK haft druk cena za polar 400-120zł. Kontakt Paweł Kowalczyk tel. 510 209 673 zamówienia termin do 26.03.2016r.rozmiary S, M, L, XL, XXL.

IX OBOWIĄZKI
Każdy uczestnik kursu jest obowiązany:
- okazać legitymację członkowską z opłaconą składką za 2016r,
- okazać książeczkę OTP z zweryfikowaną odznaką mała srebrna,
- mieć ukończone 18 lat życia,
- przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ogólnego lub legitymację kadry programowej PTTK,
- 1 lub 2 fotografię do legitymacji 3/4cm,
- przestrzegać regulaminu kursu oraz poleceń organizatora,
- utrzymywać porządek w miejscu zakwaterowania,
- przestrzegać Kartę Turysty oraz przepisy p-poż. i ochronie przyrody,
- posiadanie stroju do prac w terenie OBOWIĄZKOWO !!!,

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kurs odbędzie się bez względu na pogodę,
 2. Program szkolenia KTP ZG PTTK dostępny na stronie www.ktpzg.pttk.pl (szlaki),
 3. UWAGA ! Mile widziane dostarczenie przez uczestników kursu zestawów znakarskich lub dokumentacji fotograficznej w celu wymiany doświadczeń znakarskich,
 4. Uczestnicy posiadający opłaconą składkę członkowską za2016r. posiadają ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej PTTK,
 5. Uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie,
 6. Za szkody wynikłe na kursie i wobec uczestników i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają,
 7. UWAGA !
  Nie przestrzeganie regulaminu kursu, poleceń organizatorów oraz pozostałych obowiązków , może być powodem usunięcia uczestnika z kursu, powiadomieniem instytucji, która kierowała na kurs.
 8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów kursu!!!

XI KADRA
Kierownik kursu : Krzysztof Kasprzyk ZSN nr 1062
V-ce Kierownik kursu : Paweł Kowalczyk ZSN nr 357 tel. 510 209 673
Sekretarz kursu: Marcin Maruszak ZSN nr 1072

XII KOMISJA EGZAMINACYJNA
Krzysztof Mieczkowski ZSN nr 602 i ZSR nr 248-24/2004,
Ryszard Bałabuch ZSN nr 140 i ZSR nr 300-1/2007,
Daniel Nazaruk ZSN nr 920,
Bartosz Leoniak ZSN nr 971
Konrad Majewski ZSN nr 914,
Paweł Kowalczyk ZSN nr 357 i ZSR nr 357-12/2014,


PROGRAM CENTRALNEGO KURSU i ZLOTU
ZNAKARZY SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
STARACHOWICE 2016 r.

14.04.2016
17.00 - 23.00 Przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników,
18.00 - 18.30 Kolacja,
19.00 - 22.00 Teoria znakowania szlaków turystycznych,
22.00 - 00.00 Obrady w zespołach tematycznych,

15.04.2016
07.30 - 08.00 Śniadanie,
08.30 - 13.00 Wykłady teoria,
14.00 - 15.00 Obiad,
15.00 - 18.30 Wykład teoria,
19.00 - 19.30 Kolacja,
20.00 - 22.00 Wykład teoria,
22.00 - 00.00 Obrady w zespołach tematycznych,

16.04.2016
07.30 - 08.00 Śniadanie,
08.30 - 10.00 Zwiedzanie Starachowic,
10.00 - 13.00 Praktyka znakowania szlaków turystycznych,
14.00 - 15.00 Obiad w terenie,
15.00 - 18.30 Praktyka znakowania szlaków turystycznych
19.00 - 19.30 Kolacja,
20.00 - 22.00 Wykład teoria i egzamin,
22.00 - 00.00 Obrady w zespołach tematycznych,

17.04.2016
07.30 - 08.00 Śniadanie,
08.30 - 09.30 Podsumowanie Kursu i Zlotu,
10.00 - 11.00 Wykwaterowanie uczestników.

UWAGA Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne !!!
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.