POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ZARZĄD GŁÓWNY
Komisja Turystyki Pieszej

oraz
Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi
Klub Turystów Pieszych "Salamandra"

zapraszają

w dniach 1/2 kwietnia 2017 roku

na
Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK


 1. Część teoretyczna kursu odbędzie się w siedzibie Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi, przy ul. Stanisława Wigury 12a w czytelni (I p.). Początek zajęć 1 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00. Część praktyczna i egzamin 2 kwietnia 2017 r. na szlakach w okolicach Łodzi.
 2. Wpisowe na kurs wynosi 30,- zł. Wpłaty wpisowego dokonywać można osobiście w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK albo na rachunek bankowy nr:
  15 8980 0009 2019 0072 6027 0001
  z dopiskiem "kurs znakarzy 2017".
 3. Przejazdy, nocleg i wyżywienie kandydaci organizują sobie we własnym zakresie. Organizatorzy proponują schroniska młodzieżowe przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhofa 13 (cena za nocleg od 31,50 zł).
 4. Kandydaci obowiązani są posiadać ze sobą:
  • wniosek o nadanie uprawnień znakarza podpisany przez macierzystą Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej ( Wniosek na znakarza W formacie PDF lub w formacie PDF W formacie PDF),
  • zdjęcie formatu legitymacyjnego,
  • legitymację członkowską PTTK z opłaconą składką za rok 2017,
  • książeczkę Odznaki Turystyki Pieszej z przyznaną co najmniej małą srebrną OTP,
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia ogólnego PTTK lub legitymację posiadanych uprawnień kadry programowej PTTK,
  • ubranie robocze na zajęcia terenowe (fartuch, rękawice itp.).
 5. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Biuro Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi, ul. Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź; email: pttk.lodz@wp.pl; tel. 42 6361509, w terminie do 28 marca 2017 r.
 6. Osoby, które nie spełnią wymagów formalnych, po zdaniu egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Informacji na temat kursu udzielają:
Kol. Bartosz Leoniak, e-mail – gem1976@wp.pl; tel. 660614032
Kol. Daniel Nazaruk, e-mail – danielnazaruk1@gmail.com

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.