KURS ODWOŁANY - odbędzie się w późniejszym terminie o którym powiadomimy

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ZARZĄD GŁÓWNY
Komisja Turystyki Pieszej

oraz
Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu – Klub Turystyczny Ostańce
zapraszają
w dniach 20 i 21 marca 2020 roku

na
XX Centralny Kurs Znakarzy Nizinnych Szlaków Pieszych PTTK

KURS ODWOŁANY - odbędzie się w późniejszym terminie o którym powiadomimy


Część teoretyczna kursu odbędzie się w Zawierciu. Zajęcia teoretyczne 20 marca 2020r. spotkanie uczestników w Biurze Oddziału przy ulicy Sikorskiego 6 o godz. 15:30. Zajęcia tego dnia odbędą się od godz. 15:45 do godz. 20:00. Część praktyczna i egzamin 21 marca 2020r. od godz. 9:00 na szlakach w okolicach Zawiercia.
Wpisowe na kurs wynosi 50 PLN, płatne w Zawierciu gotówką na miejscu. Przejazdy, nocleg i wyżywienie kandydaci organizują sobie we własnym zakresie. Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwy jest za dodatkową opłatą nocleg na miejscu lub w nieodległej okolicy.
Kandydaci zobowiązani są posiadać ze sobą:
  • wniosek o nadanie uprawnień znakarza podpisany przez macierzystą Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej: ( Wniosek na znakarza W formacie PDF lub w formacie PDF W formacie PDF) ,
  • zdjęcie formatu legitymacyjnego,
  • legitymację członkowską PTTK z opłaconą składką za rok 2020,
  • książeczkę Odznaki Turystyki Pieszej z przyznaną co najmniej małą srebrną OTP,
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia ogólnego PTTK lub legitymację posiadanych uprawnień kadry programowej PTTK,
  • ubranie robocze na zajęcia terenowe (fartuch, rękawice itp.).
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu – Klub Turystyczny Ostańce, ul. Sikorskiego 6, 42-400 Zawiercie; email: pttk.zawiercie@o2.pl; tel. 604094636, w terminie do 19 marca 2020 r.
W związku z eksternistyczną formą kursu, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych.
Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, po zdaniu egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Informacji na temat kursu udzielają:
Kol. Władysław Szwaciński, e-mail: szwac@poczta.onet.pl; tel. 604094636
Kol. Konstancjusz Mojżysz, e-mail: konstancjusz@interia.pl

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.