CENTRALNY KURS ZNAKARZY

SZLAKÓW NIZINNYCH


                Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK wraz z Oddziałem PTTK Pleszew informuje, że w dniach 1-3 kwietnia 2022 roku planuje zorganizować w Pleszewie Centralny Kurs Znakarzy Szlaków Nizinnych.

Znakarzem może zostać kandydat, który:

  • ukończył 18 lat;
  • jest członkiem PTTK minimum 2 lata;
  • posiada odznakę małą OTP w stopniu srebrnym;
  • odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień;
  • ukończył SZKOLENIE OGÓLNE lub posiada uprawnienia członka kadry programowej PTTK (np. przodownik TP, InO, instruktor krajoznawstwa, Organizator Turystyki);
  • z wynikiem pozytywnym ukończył kurs znakarza szlaków nizinnych.
Zgłoszenia (WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ ZNAKARZA SZLAKÓW NIZINNYCH PTTK do pobrania - druk wniosku W formacie PDF W formacie DOC)) kandydatów spełniających ww. wymagania będą przyjmowane do dnia 15.03.2022 na adres mailowy Komisji: poczta@ktp.pttk.pl . Proszę o przesyłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego wniosku na znakarza.
Po 15 marca 2022 Komisja skontaktuje się z osobami, które zostaną zakwalifikowane na kurs celem uiszczenia opłaty. Dopuszczalny jest udział w kursie osób, które nie spełniają wymogów formalnych ale tylko w przypadku gdy będą wolne miejsca. Pierwszeństwo mają członkowie PTTK oraz osoby spełniające wymogi formalane.
Należność za kurs wynosi 160,00 zł. Organizatorzy zapewniają dwa noclegi (z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) oraz dwa śniadania (w sobotę i niedzielę). W programie kursu przewidziano omówienie Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych i wszystkich spraw związanych ze znakowaniem (sobota), zajęcia praktyczne w terenie i egzamin - rozmowę (niedziela). Kurs będzie się odbywał w Pleszewie a zajęcia praktyczne w lesie w Gołuchowie. Uczestnicy kursu muszą się zaopatrzyć w odpowiednią odzież do prac w terenie oraz obowiązkowo rękawiczki.

U W A G A!!!
Kurs odbędzie się przy minimum 10 zgłoszonych osobach. Liczba uczestników kursu jest także ograniczona.

                                             Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.