Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie
ogłasza nabór na kurs znakarzy szlaków pieszych,
który odbędzie się w dniach 14-16.04.2023 r.


Kurs znakarzy PTTK szlaków pieszych nizinnych

 Znakarzem może zostać kandydat, który:
- ukończył 18 lat,
- jest członkiem PTTK min. 2 lata,
- posiada odznakę małą OTP w stopniu srebrnym,
- odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień,
- ukończył szkolenie ogólne lub posiada uprawnienia członka kadry programowej PTTK (np. Przewodnik, Przodownik, Instruktor krajoznawstwa, Organizator Turystyki),
- z wynikiem pozytywnym ukończył kurs znakarza szlaków nizinnych.

Dokumenty:
- Formularz zgłoszenia on-line: https://forms.gle/MKtPcupvgZWhWddr8
- Wniosek o nadanie uprawnień znakarza szlaków pieszych - plik DOC i PDF
- Karta zgłoszenia - plik PDF
- Regulamin Kursu - plik PDF
- Instrukcja Znakowania Szlaków Turystycznych - plik PDF


Formularz zgłoszenia on-line prosimy wysłać do 15 marca 2023 roku. Wniosek i katę zgłoszenia w formie skanu należy wysłać pod adres e-mail poczta@warmia.pttk.pl lub dostarczyć osobiście do biura Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie ul. Staromiejska 1 (1 piętro) w godzinach pracy (poniedziałek - piątek 12:00 - 15:00). Po 15 marca 2023 r. organizator skontaktuje się z osobami, które zostaną zakwalifikowane na kurs celem uiszczenia opłaty 250 zł. Dopuszczalny jest udział w kursie osób, które nie spełniają wymogów formalnych (np są w trakcie zdobywania OTP), ale tylko w przypadku gdy będą wolne miejsca. Pierwszeństwo mają członkowie PTTK oraz osoby spełniające wymogi formalne.

Kurs odbędzie się przy minimum 5 zgłoszonych osobach. Liczba uczestników kursu jest ograniczona.

W programie kursu przewidziano omówienie Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych i wszystkich spraw związanych ze znakowaniem (piątek-sobota), zajęcia praktyczne w terenie i egzamin - rozmowę (niedziela). Kurs będzie się odbywał w Olsztynie w siedzibie Oddziału, a zajęcia praktyczne w Lesie Miejskim lub w okolicach Olsztyna. Uczestnicy kursu muszą się zaopatrzyć w odpowiednią odzież do prac w terenie oraz rękawiczki.

 

Harmonogram kursu:

14.04.2023 - piątek

Przyjmowanie uczestników od godz. 17:00.

Zajęcia teoretyczne:

- role i funkcje szlaków

- przepisy dotyczące znakowania szlaków.


15.04.2023 - sobota

Zajęcia teoretyczne:

- zasady prowadzenia prac znakarskich (na podstawie instrukcji znakowania)

- dokumentacja szlaku

- rozliczenie i odbiór prac znakarskich.


16.04.2023 - niedziela

Zajęcia praktyczne w grupach:

- projektowanie szlaku i wykonywanie prac znakarskich w terenie.
Egzamin końcowy około godz.15:00.

Wydanie certyfikatów i zakończenie kursu.

 

Kierownik kursu: Stanisław Gawroński

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarz±du Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.