Komunikat

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK informuje, że podczas OWRP 2007 organizuje szkolenie dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej III stopnia.
Szkolenie odbywać się będzie w ramach trasy nr 1 i obejmować będzie zajęcia praktyczne w terenie (np. terenoznawstwo, metodykę pracy z grupą) oraz teoretyczne (regulaminy OTP i PTP, ochrona przyrody, zabytki, system szlaków turystycznych, historia, geografia) w zakresie ogólnym programu szkolenia PTP.
Uczestnicy szkolenia mogą zdawać na zakończeniu OWRP egzamin ze swojego województwa (miejsca działania) - wiąże się to z samodzielnym przygotowaniem zagadnień dotyczących regionu uprawnień.
Szkolenie prowadzone przez doświadczonych przodowników, członków KTP ZG PTTK nie jest dodatkowo płatne (uczestnicy pokrywają tylko koszty wpisowego na rajd), należy się jednak liczyć z ewentualnymi kosztami wstępów i materiałów.
Kandydaci na szkolenie powinni mieć ukończone 18 lat lub 16 lat (młodzieżowy przodownik), oraz posiadać minimum małą brązową OTP (podczas OWRP należy uzyskać brakujące punkty do małej srebrnej OTP).

Kandydaci przystępujący do egzaminu muszą mieć wypełniony i poświadczony przez macierzystą oddziałową komisję turystyki pieszej wniosek (Wniosek o nadanie uprawnień PTP W formacie PDF lub w formacie PDF W formacie PDF), książeczkę ze zweryfikowaną małą srebrną OTP, aktualną legitymację PTTK.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK pod adresem: 00-075 Warszawa ul. Senatorska 11 lub kontakt mailowy luciak@op.pl

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.