Pamiętamy o tych którzy odeszli !!!Mieczysław Tokarski z Włodawy (PTP 3367, Honorowy PTP 478H)) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2024


Andrzej Flis z Gdańska (PTP 10581) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2024


Jerzy Tatarkiewicz z Poznania (PTP 3841) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2024


Teresa Trębala z Płocka (PTP 2114, Honorowy PTP 227H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2024


Włodzimierz Kruk z Zielisławic (PTP 2913, Honorowy PTP nr 517H) odszedł na wieczną wędrówkę w 2024


Mirosław Tomaszewski z Gniezna (PTP 5979, Honorowy PTP nr 530H) odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Andrzej Krochmal z Warszawy (PTP 5866) odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Zbigniew Begiełło z Lublina (PTP 3341, Honorowy PTP nr 550H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Tadeusz Gajda z Gniezna (PTP 4717, Honorowy PTP nr 621H) odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Genowefa Zacharewicz z Jaworzna (PTP 3310) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2023


Ireneusz Twarkowski z Bytomia (PTP 2813) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Roman Kowalski z Torunia (PTP 8910, Honorowy PTP nr 643H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Jacek Marks z Warszawy (PTP 10633) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Marek Szot z Wrocławia (PTP 6272) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Ryszard Gerszewski z Kościerzyny (PTP 9459) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Józef Czarniecki z Chełmna (PTP 8306) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Jarosław Leszczyński z Kielc (PTP 9220) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Janusz Umiński z Bydgoszczy (PTP 244/I, Honorowy PTP 107H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Józef Bednarczyk z Lublina (PTP 2663, Honorowy PTP 491H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Gracjan Eligiusz Posadzki z Sopotu (PTP 373, Honorowy PTP 686H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2023


Krzysztof Matysek z Poznania (PTP, Honorowy PTP 520H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2022


Krystyna Wolniak ze Szczecina (PTP 10473) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2022


Roman Przybyłowicz ze Szczecina (PTP 4387, Honorowy PTP 699H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2022


Jan Kamiński z Rzeszowa (PTP 983, Honorowy PTP 691H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2022


Kazimierz Majewski z Kamiennej Góry (PTP 3060) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2022


Zdzisław Gwizdalski z Torunia (PTP 8142, Honorowy PTP 611H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2022


Edward Wieczorek z Katowic (PTP 3470, Honorowy PTP 524H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2022


Bernard Malinowski (PTP 8850, Honorowy PTP 760H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2022


Bogdan Szczepaniak (PTP PTP 10281) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2022Henryk Hadasz (PTP 3452, Honorowy PTP 421H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021Jarosław Płotkowiak (PTP 6373) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Zbigniew Kosin (PTP 347, Honorowy PTP 252H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Ryszard Fierek (PTP 8744, Honorowy PTP 665H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Krystyna Michalik (PTP 4027) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2021


Jadwiga Kuśmierek (PTP 671, Honorowy PTP 274H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2021


Kazimierz Makieła (PTP 9668, Honrowy PTP 761H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Bogdan Kucharski (PTP 136) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Jan Krzysztoń (PTP od 1971, Honorowy PTP 570H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Stanisław Kałka (PTP 9880) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Mieczysław Maciejczyk (PTP 3354) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Henryk Stasiński (PTP 4978, Honorowy PTP 469H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Jacek Kluczyński (PTP, Honorowy PTP 709H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Leonard Naworyta (PTP 2884) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Zygmunt Stępniakowski (PTP 3258) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Krzysztof Tokarczyk (PTP 9749) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Józef Tokarz (PTP 5103, Honorowy PTP 490H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Marian Jaskuła (PTP 4720, Honorowy PTP 392H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Teresa "Barbara" Urbanik (PTP 2518) - odeszeła na wieczną wędrówkę w 2021


Eugeniusz Kowalski (PTP 3664, Honorowy PTP 399H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021


Aleksander Wójcik (PTP, Honorowy PTP 140H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2021Janusz Krysiak (PTP 4691, Honorowy PTP 440H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2020Maciej Wdowicki (PTP, Honorowy PTP 153H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2020Bożena Krzewicka (PTP 5623) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2020Zbigniew Burzała (PTP 1464, Honorowy PTP 591H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2020Stanisław Łuć (PTP 8849, Honorowy PTP 614) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2020Henryk Antkowiak (PTP 439, Honorowy PTP 261) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2020Edward Urbanik (PTP 1250, Honorowy PTP 300) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2020Konrad Bielecki (PTP 42, Honorowy PTP nr 339H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2020Roman Kapes (PTP 9626, Honorowy PTP nr 651/H)) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2020Jerzy Kaźmierczak (PTP 2461, Honorowy PTP nr 348/H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2020Kazimierz Szymański (PTP) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2019Jadwiga Zwierz (PTP 1416, Honorowy PTP nr 337H) - odszeła na wieczną wędrówkę w 2019Bogusław Wiśniewski (PTP 1458/IICP, Honorowy PTP nr 498H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2019Henryka Czarnik (PTP 1387/1967, Honorowy PTP nr 418H) - odszeła na wieczną wędrówkę w 2019Olgierd Wacławik (Honorowy PTP nr 480H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2019Wojciech Detyniecki (PTP 439, Honorowy PTP nr 636H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2019Włodzimierz Przybylski (PTP 197, Honorowy PTP nr 285H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2019Jerzy Łatwiński (PTP 160) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2019Janina Wygocka (PTP 2929) - odszeła na wieczną wędrówkę w 2019Franciszek Rataj (PTP 6991/II, Honorowy PTP nr 572/H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2019Adam Adamus (PTP 7250, Honorowy PTP nr 506H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2019Adam Komenda (PTP 2783, Honorowy PTP nr 229H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2018Wacław Fiedoruk (PTP 10293) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2018Janusz Węgrzynowski (PTP 2494) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2018Stanisław Król (PTP 1352, Honorowy PTP nr 340H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2018


Halina Pawlaczyk (PTP 7029) - odszeła na wieczną wędrówkę w 2018Janina Pabian (PTP 1890, Honorowy PTP nr 189H) - odszeła na wieczną wędrówkę w 2018Anna Leszczyńska (PTP 889, Honorowy PTP nr 135H) - odszeła na wieczną wędrówkę w 2018Krzysztof Lis (PTP 5651, Honorowy PTP nr 586H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2018Felicjan Mierzwa (PTP 10016) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2018
Ryszard Bałabuch (PTP 5672, Honorowy PTP nr 467H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2018Stanisław Gross (PTP 3749, Honorowy PTP nr 279H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2018Jerzy Zakrzewski (PTP 5353, Honorowy PTP nr 474H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2017Antoni Kłusek (PTP 7252, Honorowy PTP nr 535H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2017Danuta Paderewska (PTP 4111, Honorowy PTP nr 400H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2017Stefan Szymczak (PTP 5666) - odeszdł na wieczną wędrówkę w 2017Barbara Kaczmarek (PTP 2424, Honorowy PTP nr 346H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2017Gerard Suchanek (PTP 183, Honorowy PTP nr 290H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2017Jan Sobański (PTP 5977) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2017Piotr Żywicki (PTP 8389) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2017Antoni Litwin (PTP 8860) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2017Tadeusz Bartyś (PTP 3212/I, Honorowy PTP nr 571H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2017Władysław Gwardys (PTP 234, Honorowy PTP nr 226H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2017
Władysław Falkowski (PTP 3142, Honorowy PTP nr 592H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Stefan Wróblewski (PTP 5147, Honorowy PTP nr 544H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Krystyna Serwaczak (PTP 97, Honorowy PTP nr 373H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2016Krzysztof Strojny (PTP 3951, Honorowy PTP nr 542H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Janusz Cichocki (PTP 5015, Honorowy PTP nr 444H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Kazimiera Helmin (PTP, Honorowy PTP nr 182H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2016Maria Bialkowska-Damian (PTP 204, Honorowy PTP nr 368H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2016Bojda Franciszek (PTP 2601, Honorowy PTP nr 634H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Andrzej Stróżecki (PTP 1142, Honorowy PTP nr 265H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Zbigniew Zieliński (PTP 258, Honorowy PTP nr 198H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Waldemar Kolasa (PTP 2315, Honorowy PTP nr 556H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Jan Stawowczyk (PTP 6586, Honorowy PTP nr 504H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Andrzej Sikorski (PTP 4701, Honorowy PTP nr 449H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Tadeusz Martusewicz (PTP 1046, Honorowy PTP nr 258H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2016Danuta Konopacka (PTP 6168, Honorowy PTP nr 518H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2015Anna Michalska (PTP 6169, Honorowy PTP nr 616H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2015Waldemar Nakraszewicz (PTP 10503) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2015Wojciech Radliński (PTP 3069) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2015Jerzy Antepowicz (PTP 383, Honorowy PTP nr 676H od 2014) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2015Janina Marcinkowska (PTP 9113) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2015Stanisław Bronisz-Młyńczak (PTP 1052/I, Honorowy PTP nr 320H od 1990) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2015Wanda Bem (PTP 220; Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej - 159/H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2015Jerzy Beuth (PTP 548/I; Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej - 131/H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2015Irena Sipowicz (PTP 4475) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2014Tadeusz Haupa (PTP 3858) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2014Bogusław Stopa (PTP 6461) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2014Tadeusz Blejarski (Honorowy Przodownik TP nr 121H, PTP 256/II) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2014Michał Lehamnn (Honorowy Przodownik TP nr 625H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2014Zdzisław Niklewicz (PTP 1312, Honorowy PTP nr 482H od 2002) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Alojzy Gawron (PTP 5437, Honorowy PTP nr 453H od 1985) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Kazimierz Przygocki (PTP 9582) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Jacek Kaszewski (PTP 1076) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Piotr Mroziński - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Alfred Gruszka (301H) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Tadeusz Buczkowski (PTP 792) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Eugeniusz Rosenthal (PTP 1590) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Jerzy Roman (302H PTP 1138) - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Antonina Sobierajska - odeszła na wieczną wędrówkę w 2013Bogdan Kotowski - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Ludwik Anioł - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Romuald Fajencki - odszedł na wieczną wędrówkę w 2013Zdzisław Uczkiewicz - odszedł na wieczną wędrówkę w 2012Mieczysław Bożym - odszedł na wieczną wędrówkę w 2012Waldemar Pol - odszedł na wieczną wędrówkę w 2012Ryszard Dworzyński - odszedł na wieczną wędrówkę w 2012Anna Wanda Andrusikiewicz - odeszła na wieczną wędrówkę w 2012Jurek Kostrzewa "Pingwina"- odszedł na wieczną wędrówkę w 2012Monika Pszczółkowska - odeszła na wieczną wędrówkę w 2012Mirosław Szumski - odszedł na wieczną wędrówkę w 2012

Marian Chudy - odszedł na wieczną wędrówkę w 2012

Halina Klein (PTP 2406, Honorowy PTP nr 351H) - odeszła na wieczną wędrówkę w 2010


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.