Pożegnanie
ŚP Aleksandra Wójcika

Zmarł znany i zasłużony Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej (HPTP 140) oraz Honorowy Członek PTTK Aleksander Wójcik z Lublina.
członek PTTK od 1956 r., pełniący od 1960 r. znaczące funkcje na różnych szczeblach władz lokalnych, wojewódzkich oraz centralnych PTTK. Inicjator i organizator wielu rajdów Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie oraz imprez centralnych z ramienia KTP ZG PTTK. Organizator szkoleń przodowników TP. Był jednym z twórców nowego systemu znakowania szlaków pieszych o zasięgu ponadregionalnym. Prekursor i inicjator ogólnopolskich rajdów pieszych. Przez 15 lat był członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma ZW PTTK "Wędrowiec Lubelski". Autor wielu opracowań o charakterze historycznym, krajoznawczym, popularyzatorskim. Współautor regulaminów PTP i OTP. Opracował wydawnictwa szkoleniowe KTP ZG. Był rzecznikiem KTP ZG. Wychowawca młodych kadr przodowników turystyki pieszej i znakarzy szlaków turystycznych. Legitymuje się 45-letnią udokumentowaną działalnością o wybitnym znaczeniu dla Towarzystwa. Ma uprawnienia przodownika turystyki pieszej, honorowego przodownika turystyki pieszej. Odznaczony i wyróżniony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", odznaką "Za Zasługi dla Lubelszczyzny", odznaką "Zasłużony dla Lublina", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia PTTK i in.
Aleksander Wójcik był wieloletnim członkiem komisji egzaminacyjnej przodowników TP w województwie lubelskim i równocześnie prowadził szkolenia przodowników turystyki pieszej, rozbudzając zamiłowanie do kraju.

Informujemy, że w dniu 28.05.2021 (piątek) na cm. przy ul. Lipowej w Lublinie odbędzie się pogrzeb kol. Aleksandra Wójcika (HPTP 140).
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.