Pożegnanie
Z żalem żegnamy zmarłego w dniu 12 maja 2016 roku
Kolegę Andrzeja Stróżeckiego
Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Andrzej Stróżecki do PTTK wstąpił w 1957 roku. Działał w strukturach naszego Towarzystwa na szczeblu lokalnym i centralnym. Był prezesem Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu oraz znanego Klubu Turystycznego "Ostańce". Koncentrował się na działaniach popularyzujących turystykę kwalifikowaną będąc aktywnym członkiem wojewódzkich komisji turystyki narciarskiej i pieszej, ochrony przyrody, biegów na orientację oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK, kierował pracami Zespołu do spraw Zagospodarowania Jury działającego przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Katowicach. Należał do grona prekursorów marszów i biegów na orientację.

W naszej pamięci pozostanie, jako pełen inwencji członek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK (1997-2010).

Jako świetny organizator i komandor Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki i Ogólnopolskich Wysokokwalifikowanych Rajdów Pieszych.
Był autorytetem w tej dziedzinie i autorem " Poradnika organizatorów OWRP". Posiadał godność honorowego przodownika turystyki pieszej, górskiej, narciarskiej oraz biegów na orientację. Był zasłużonym znakarzem szlaków jurajskich PTTK; autorem przewodników turystycznych po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz treści turystycznych map jurajskich.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia PTTK, Odznaką "Zasłużony w Pracy PTTK wśród młodzieży", Medalem" 125-lecia TT- PTT-PTTK" oraz Odznaką 50 lat w PTTK, Medalami 50 i 60 lecia KTP ZG PTTK

Cześć Jego Pamięci!

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.