Pożegnanie


Ze smutkiem żegnamy zmarłą w dniu 24 lipca 2918 r.

ANNĘ LESZCZYŃSKĄ

CZŁONKA HONOROWEGO PTTK
Przodownika Turystyki Pieszej nr 889/I
Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej nr 135H
Członka Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w latach 1985-1989


Anna Leszczyńska (1924-2018) w latach 1927–1931 przebywała wraz z rodziną na zesłaniu w tajdze syberyjskiej. Do Polski wróciła w 1932 r. w ramach wymiany jeńców wojskowych i więźniów politycznych. W latach II wojny światowej pełniła służbę łączniczki i sanitariuszki Armii Krajowej. Uczestniczyła w akcji "Burza". W 1947 r. została członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, od 1951 r. działała w Oddziale Rzeszowskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Aktywna w NSZZ RI "Solidarność" w Rzeszowie. Była jedną z inicjatorek wzniesienia pomnika "Zesłańców Sybiru". Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Sybiraka, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Nagrodą Honorową Instytutu Pamięci Narodowej "Świadek Historii", Złotą Odznakę "Zasłużony Działacz Turystyki", odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży", Złotą Odznakę "Zasłużony Pracownik PTTK", Złotą Odznakę Honorową Zarządu Oddziału PTTK w Rzeszowie, Odznaką "50 lat w PTTK", Odznaką 100-lecia Zorganizowanej Turystyki w Polsce, Medal 50-lecia PTTK. Cześć Jej pamięci
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.