POŻEGNANIE

Kolegi Edwarda Urbanika
Po cichu i zupełnie niespodziewanie Edziu odszedłeś, pozostawiając swoją Rodzinę i nas Przyjaciół bez słowa, jak również bez możliwości pożegnania. Pozostała po Tobie w otoczeniu pustka, ale także i pamięć. Pamięć, którą mamy zamiar szczerze pielęgnować. Edziu Urbanik przyszedł na świat 1 sierpnia 1939 roku w ukochanym Wilnie. Był podobnie jak brat Zbyszek inżynierem elektronikiem, zawodowo związany ze służbą w Wojsku Polskim. Służbę zakończył w stopniu podpułkownika. Członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego został w 1954 roku, najpierw w Kole przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Toruniu, a następnie w "Kwantach" przy jednostce wojskowej w Grudziądzu, których był prezesem. Jego szczególne możliwości organizacyjne i pasja turystyczno – krajoznawcza spowodowały, że przyjmował różne wyzwania.
Najpierw został wiceprezesem, a następnie prezesem O/PTTK w Grudziądzu, równolegle pełnił funkcję wiceprezesa ds. programowych ZW PTTK w Toruniu, był także członkiem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie. W Towarzystwie posiadał uprawnienia: organizatora turystyki, honorowego przodownika turystyki pieszej, przodownika imprez na orientację oraz znakarza szlaków nizinnych. Był niezrównanym organizatorem wielu przedsięwzięć i wydarzeń, spotkań, imprez i wycieczek turystyczno-krajoznawczych na terenie województwa, kraju oraz zagranicą. Posiadaną wiedzę turystyczną i krajoznawczą starał sie przekazywać młodszemu pokoleniu działaczy społecznych Towarzystwa. Pod koniec służby wojskowej powrócił do Torunia, gdzie przy O/Miejskim PTTK im. M. Sydowa reaktywował działalność turystyczną Koła Garnizonowego PTTK, które w późniejszym czasie przekształciło się w O/Wojskowy PTTK w Toruniu. Był to też czas wspólnych działań i dokonań (wspólnie organizowane imprezy) oraz czas przyjaźni. Za działalność turystyczną Edek był uhonorowany Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PTTK, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki oraz Odznaką "Za Zasługi dla Turystyki". Za działalność zawodową odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim OOP . Edek od nas odszedł nagle 18 maja br.

Cześć Jego Pamięci

Henryk Miłoszewski
Toruń, dnia 19.05.2020r.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.