Żegnamy ś.p. kolegę Franciszka Bojdę,
wiceprezesa Zarządu
OM PTTK w LublinieZ głębokim żalem żegnamy kolegę Franciszka Bojdę, wiceprezesa Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie; wybitnego społecznika wciąż mobilizującego do działania nie tylko członków macierzystego koła "Żurawie" skupiającego turystyczną brać kolejarską. Przodownika Turystyki Pieszej nr 2601, Honorowego PTP nr 634. Sprawdzonego przyjaciela z turystycznego szlaku służącego radą i pomocą wszystkim, którzy takiego wsparcia od niego oczekiwali. Zawsze wiernego idei turystyki i krajoznawstwa zbliżającej go do koleżanek i kolegów z PTTK. Odpoczywaj na Niebieskich Połoninach po trudach ziemskiej wędrówki, drogi Kolego i Przyjacielu i bądź z nami we wszystkich codziennych sprawach PTTK. Łączymy się w smutku z rodziną Zmarłego. Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.