Pożegnanie

Z żalem żegnamy zmarła w dniu 05.08.2018 w wieku 94 lat

Kol. Janinę Pabian


przodownika Turystyki Pieszej PTTK leg. 1890/I z uprawnieniami na wszystkie regiony i Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej leg. nr 189H. Kol. Janina była wieloletnim członkiem Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej przy Oddziale Krakowskim PTTK i do końca swoich dni czynnym weryfikatorem w Oddziałowym TRW Odznak Turystyki Pieszej. Wieloletnia Prezes kola PTTK nr.80 przy Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie, wieloletnia organizatorka Ogólnopolskich Rajdów Służby Zdrowia i imprez na orientację. Wielokrotna uczestniczka OWRP i innych ogólnopolskich i regionalnych imprez turystyki pieszej. Za swa działalność odznaczona Zlota i Srebrna Odznaka Honorowa PTTK oraz tytułem Honorowego Członka Oddziału Krakowskiego PTTK.
Ponadto za prace społeczna została wyróżniona Złota Odznaką "Zasłuzona dla miasta Krakowa" i Złotą Odznaka "Zasłuzona dla Ziemi Oswięcimskiej". Pogrzeb kol. Janiny Pabian odbędzie się w dniu 13.08.2018 o godz. 11.40 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Za zgodność
Przewodniczący TRW
Odznak Turystyki Pieszej
przy O/Krakowskim PTTK

Marian Garus
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.