Pożegnanie10 grudnia 2020 r, odszedł na wieczną wędrówkę Janusz Krysiak. Przodownik Turystyki Pieszej Nr 4691/II. Działał w Oddziale Stołecznym PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie. Przez kilka dziesięcioleci związany był z Kołem Terenowym PTTK "Śródmieście", wyspecjalizował się w prowadzeniu ogłaszanych w prasie pieszych "Wycieczek kalendarzykowych". Aktywnie uczestniczył we wszelkich przejawach działalności Koła popularyzujących piesze wędrowanie i krajoznawstwo, min. w organizacji "Jesiennych ognisk Koła "Śródmieście". Współpracował z Oddziałową Komisją Turystyki Pieszej, był członkiem Klubu Przodowników Turystki Pieszej im. Anieli Michalskiej. Uczestniczył w Stołecznych Złazach Przodowników Turystyki Pieszej. Odznaczony Złotą Honorową Odznaka PTTK, Odznaka Honorową Oddziału Stołecznego PTTK i innymi. W 1998 roku otrzymał godność Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej Nr 440H.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.