Pożegnanie


Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 16 grudnia 2021 r. zmarł nasz kolega Kazimierz Makieła, długoletni członek i działacz PTTK.Kazimierz Makieła ponad 25 lat aktywnie działał w Oddziale PTTK "Mazowsze". Od 24 lat był Przodownikiem Turystyki Górskiej, od 2001 posiadał uprawnienia na wszystkie grupy górskie. Zdobył także uprawnienia państwowe przewodnika górskiego II stopnia. W naszym Oddziale prowadził ok. 20 obozów wędrownych (zwłaszcza dla młodzieży) po Beskidach i Sudetach a także liczne trasy rajdowe na rajdach górskich oraz wycieczki autokarowe z przejściami górskimi. Był wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej. W 2007 był współinicjatorem i współorganizatorem Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT, który od początku weryfikował corocznie od 300 do ponad 600 odznak GOT, z czego połowę zweryfikował on sam. Był też członkiem Komisji Egzaminacyjnej PTG w Delegaturze Warszawskiej KTG ZG PTTK. Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK za aktywną działalność w turystyce górskiej nadała mu tytuł Honorowego Przodownika TG. Był też Honorowym Przodownikiem Turystyki Pieszej z uprawnieniami na 15 regionów i aktywnym organizatorem wycieczek i rajdów pieszych, w szczególności po Puszczy Kampinoskiej a także organizatorem imprez na orientację i członkiem Mazowieckiej Komisji Imprez na Orientację PTTK. Za zasługi na tym polu otrzymał też tytuł Honorowego Przodownika Imprez na Orientację. Posiadał także uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej i Instruktora Krajoznawstwa Regionu. Kilkakrotnie był członkiem władz koła i delegatem na zjazdy Oddziału. Za zasługi na polu turystyki i krajoznawstwa został odznaczony Brązową i Srebrną Honorową Odznaką PTTK a także odznaką "25 Lat w PTTK" i wyróżniony licznymi dyplomami.
Był nie tylko doskonałym fachowcem zwłaszcza w turystyce górskiej, ale przede wszystkim człowiekiem wielkiego serca i pasji, którą potrafił zarażać innych. Będzie nam go niezmiernie brakować.

O uroczystości pogrzebowej zawiadomimy na naszej stronie w późniejszym terminie.
Składamy wyrazy żalu i współczucia Jego Rodzinie i Bliskim
Koleżanki i koledzy z Oddziału PTTK "Mazowsze"

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 11 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 12 w kościele pw. Św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej w Warszawie, z odprowadzeniem do miejsca wiecznego spoczynku na Starych Powązkach (kwatera 291).

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.